www.raoni.cat Missió Proposta Àrees Serveis Qui som Contacta Projectes

Ens trobaràs també a;


View Àngel Pérez Magrané's profile on LinkedIn

View ngelPrezMagran's profile on slideshare

 
@AngelRAONIA

Blog Raonia

Interim Management.

Projectes d'organització.

Projectes de Tecnologies de la Informació (ERP).

Anàlisis de viabilitat de projectes/compra empresa.

Professionalització empreses familiars.

Finançament i fiscalitat.

Continuïtat i successió.