www.raoni.cat Missió Proposta Àrees Serveis Qui som Contacta Projectes

Ens trobaràs també a;


View Àngel Pérez Magrané's profile on LinkedIn

View ngelPrezMagran's profile on slideshare

 
@AngelRAONIA

Blog Raonia
Exemples de projecte Interim Management executats;
  • Direcció financera. (5 mesos)
D'una societat durant un concurs d'acreedors, la facturació del any anterior havia estat de 22 milions d'euros. Van preparar tota la documentació per el concurs i l'ERE associat i vàrem mantenir el funcionament fins l'arribada dels administradors judicials.
  • Direcció General. ( 6 mesos)
Per perdua de confiança del anterior Director General vàrem dirigir la companyia mentre buscaven un substitut.
  • Gerència. (2 anys)
D'una fundació sense ànim de lucre, projecte Part-time.