www.raoni.cat Missió Proposta Àrees Serveis Qui som Contacta Projectes

Ens trobaràs també a;


View Àngel Pérez Magrané's profile on LinkedIn

View ngelPrezMagran's profile on slideshare

 
@AngelRAONIA

Blog Raonia
  • Direcció General. Suport  a la direcció, anàlisis d'oportunitat de projectes.
 
  • Finances. Suport per a tasques concretes, preparació de documentació específiques.
 
  • Sistemes d'informació. Anàlisis d'alternatives i suport a la elecció i implantació d'aplicacions en especial ERP.