www.raoni.cat Missió Proposta Àrees Serveis Qui som Contacta Projectes

Ens trobaràs també a;


View Àngel Pérez Magrané's profile on LinkedIn

View ngelPrezMagran's profile on slideshare

 
@AngelRAONIA

Blog Raonia
Volem fer arriba les solucions existents a les PIMES. Si a seva empresa hi ha una necessitat i no disposa del recursos suficients per analitzar-la o impulsar-ne les solucions.


  • Consultoria.
L'ajudem en el anàlisis de les seves problemàtiques i proposem solucions adaptades a les seves circumstàncies.

  • Interim Manangement.
I si es necessari l'acompanyem en la posada en marxa i en seguiment de la opció escollida.