www.raoni.cat Missió Proposta Àrees Serveis Qui som Contacta Projectes

Ens trobaràs també a;


View Àngel Pérez Magrané's profile on LinkedIn

View ngelPrezMagran's profile on slideshare

 
@AngelRAONIA

Blog Raonia


  • Consultoria.
Diagnòstic, anàlisis de problemes i proposta de solucions adaptades a les seves circumstàncies.

  • Interim Manangement.
Exercici de funcions directives tant de forma temporal a temps complert o pacial.